Dôležité pre príbuzných

Čo môžete alebo musíte urobiť ako príbuzný!

Úloha príbuzných

Príbuzní zohrávajú osobitnú a veľmi dôležitú úlohu pri starostlivosť o pacientov v bdelej kóme. Vyžaduje si to predovšetkým čas a odhodlanie. To čo môže poskytnúť pacientom blízka osoba od samého začiatku, sa nedá nahradiť špecializovaným personálom a má veľký význam pre napredovanie pacienta . Pacienti dôverujú svojim príbuzným, ktorí rozpoznajú vždy zmeny u pacienta v celkovom priebehu ochorenia často skôr ako lekári, terapeuti a ošetrovateľský personál. Je vedecky dokázané, že pacienti napredujú v kruhu svojich najbližších. V tomto smere Vám radi poskytneme osobné poradenstvo.

Prijatie dôležitých rozhodnutí

Postupne by sa mali príbuzní rozhodnúť o priebehu liečby.

Aj keď je to v úplnom začiatku veľmi zložité. Dotknuté osoby zažívajú šok, žiaľ majú čo robiť sami so sebou a so svojim psychickým rozpoložením. Nemajú dostatok informácii o diagnóze kóma/bdelá kóma. No Je nevyhnutné začať s intenzívnou rehabilitáciou a stimuláciou pacienta od samého začiatku ak chceme docieliť zlepšenie zdravotného stavu! Treba si uvedomiť, že postupom času po stabilizácii pacienta budú príbuzní čoraz viac preberať zodpovednosť za svojho pacienta. Musia si zodpovedať otázku, či chcú a či sa môžu dlhodobo starať o pacienta. Je to boj na dlhú trať. Ale dá sa to zvládnuť, vyžaduje si to veľkú obetu, silu, odhodlanie, výdrž, disciplínu, vieru… Tu by som rada zdôraznila, že každý pacient je iný a každá rodina má iné možnosti. Každé rozhodnutie je správne!

Jednotlivé kroky ktoré prichádzajú postupne:

  • Pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti, stabilizovanie pacienta 1-3 týždne.
  • Začiatok so skorou rehabilitáciou formou stimulácie pacienta 4-8 týždeň.
  • Po dvoch mesiacoch sa musí rodina rozhodnúť o ďalšej forme starostlivosti. Má na výber domácu starostlivosť alebo sociálne zariadenie. Ja osobne odporúčam domáce prostredie. Pacient nie je vystavovaný zbytočnému stresu a je dokázané, že v domácom prostredí ktoré mu je známe v kruhu najbližších pacienti napredujú. Každý sa musí rozhodnúť sám podľa možností aké má.
  • Po stabilizácii pacienta, zvážiť podľa zdravotného stavu intenzívnu rehabilitáciu v špecializovanom rehabilitačnom centre.  Po fáze A (akútna fáza) prichádza fáza B (skorá rehabilitácia).

Je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc. Potrebné zaškolenie, nasmerovanie…

Zabezpečenie administratívnych záležitostí


Na začiatku je veľmi obtiažné zorientovať sa vo verejnoprávnych záležitostiach. Vždy sa treba obrátiť na konkrétny správny orgán, kde Vás nasmerujú.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA – Invalidný dôchodok 

Informácie o dôchodkoch:  
0800 123 123
dochodky@socpoist.sk
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

ÚPSVaR – peňažný príspevok na opatrovanie

                -peňažný príspevok na kompenzáciu

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. www.upsvr.gov.sk

Zdravotná poisťovňa -Zdravotnícke pomôcky (Polohovacia posteľ, Vozíky a kočíky, zdviháky…..)

Zdravotnícke pomôcky sa vydávajú na lekársky preukaz. Právomoc predpisovať pomôcky má rehabilitačný lekár.

Okresný súd – Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ustanovenie opatrovníka súdom.

Toto potvrdenie vyžadujú niektoré úrady v prípade ak budete konať v mene pacienta ktorý nie je schopný vykonať právne úkony.

AUTOR: Michaela Hulikova