Možnosti financovania

Ako môžete pomôcť?

Jednou z najdôležitejších pomocí je informovanosť. Posúvanie dôležitých informácii k občanom ktorí to potrebujú!

Jedine spoločnými silami môžeme dosiahnuť náš cieľ ktorým je zlepšenie situácie pacientov v bdelej kóme na Slovensku. Staňte sa aj vy členom podpornej skupiny Národného inštitútu bdelej kómy na Slovensku. Táto podporná skupina je združením darcov a sponzorov, ktorí svojimi finančnými príspevkami, ale aj know-how podporujú akcie a aktivity Národného inštitútu bdelej kómy ako aj jednotlivé dotknuté rodiny.


(Financovanie) – Členstvo

  • Prostredníctvom podporného členstva v Národnom inštitúte bdelej kómy.
  • Do podpornej členskej skupiny môžu vstúpiť jednotlivci, organizácie a právnické osoby.
  • Prostredníctvom príspevku
  • Prostredníctvom daru
  • Všetky financie budú zverejnené

Obdržíte potvrdenie o dare, ktoré je daňovo odpočítateľné.

„Spoločnosť sa dá merať podľa toho, ako dobre sa stará o svojich starších, chorých a zdravotne postihnutých ľudí. Ako sponzor spolu s Národným inštitútom bdelej kómy významne prispievate k zlepšeniu situácie v oblasti starostlivosti o pacientov vo vegetatívnom stave.“

 

Ak sa rozhodnete o členstvo:

Prosím, zašlite nám späť vyplnené vyhlásenie o vstupe do Národného inštitútu bdelej kómy. Formulár je k dispozícii ako dokument PDF.
Nezabudnite si pozrieť aj stanovy. Vyplnený formulár zašlite na e-mail: info@bdelakoma.sk

Stiahnuť deklaráciu o členstve môžete tu.

Naše bankové údaje: IBAN – SK64 8330 0000 0029 0273 4029